Ejoni Khurik Morom Korilu Assamese sex story 2017 - AssameseSexStory.xyz

Ejoni Khurik Morom Korilu Assamese sex story 2017ghrr usrr khurir lgt prthm sex ::

hi friends mur naam bad boy(name changed) mur age 19. ai2 mur first story,

mur sex bhut bixekh k aunty bur dekhile mur koni dang khai jai.ai2 story mur

ghrr usrr khuri lgot.Khurir nam2 ullekh nkru karon tewr jibon dhonxo korar mur

kunu iccha nai moi kebol tewr lgt sex kori annando luar iccha.ai2 ghotona ajir

pra 2 years back,khurir age tetia 42 asil dekhat emnu dhunia nhoi khuri rong2

kola slim figure khurir,khurik dekhile jen lagey giriyeke akuai nkore ni,khurik sai

moi bhut bar haath marilu agote.khurik ketiaba khub line diw khuriu muk line dia

nisina lagey,tetia mur h.s. exam soli asil pis dina khn mathsr exam asil ghrt kunu

nasil hei2 homoyat moi khub pohat dhyan dsilu tetia aag falor gate khn khular

awaaz hunilu sai dekhilu khuri ahise khurir ohar logey logey mur ga2 kiba beleg

eta anuvob hol karon moi hodai a bisarisilu j ketiaba kunu ghrt nathakute khuri

ohatu,khuri humal maak matile moi kolu ghrt kunu nai buli khuria muk ki korisa

buli hudhile moi pohi asu buli kolu khuriye tetiya muk kaam eta koribole kole j

tumi muk ekhn mur lorar krne application likhi dbo lagibo,moi hobo buli kolu ru

hudhilu atiyai lgibo ni khuriye tetiya kole atiyai buli moi thik ase buli koi khurik

bohibole kolu khuriye verandat bohile krn ghrt kunu nasil tetia moi khurik vitorole

matilu kin2 khuriye kole j moi eyatei bohisu buli,tar psot moi pen ru page ekhn loi

khurir usrt bohilu kin2 khurik moi seduce kribo bisarisilu hei krne tat digdar hoise

buli drawing room le matilu,again taatu digdar hoise buli koi moi khurik kitchen la

matilu ru khurik bohalu khuri mukhe mukhe moi bohilu ru application khn likhi dlu

khuriye pohi sale ru muk thankyou buli kole.mur excitement barhi asil khuriyu rokhi

ase ru moi u pura chance t asilu,moi hahokh kori kolu okol thankyou dlei nhobo kin2,

khuri-ru ki lage tmk kuwa
moi-hahokh kori “beya napabo kuar krne muk apunar deh2 lage”
khuri-aibilak ki kotha koisa tumi
moi-nuarisu ru moi apuni muk boliya kori dsa
aibuli koi moi khurik wallt jujai kiss korillu khuriye aku reaction nidile thn moi khurik

hug kori smooch krilu tar psot khurik dingit kiss kori kori khurir pokort dobai mur koni2

khurir bodyt ghohai dlu.anekei 5 mint man juar psot khuriye muk haboti dhori muk

pagolr dore kiss koribole dhorile ru mut koiu besi intensityt smooch korile moi khurik

kusot loi bisonale nilu khurik lipst kiss d i love you buli kolu khuriye u muk i love you

buli kole ru eyar psot lahe k moi khurir maxi2 dangi dangi khurir vorir pora khurir

gakhir 2 leke kiss kori golu khurir gaa uprt hui khurir dingit ru lipst kiss korilu ru lahe

lahe khurir maxi2 khuli doliyai dilu khuti atia mur agot okol bra ru peticoat t asil kunuba

ahibo buli moi khurik mur room la loi golu ru bisonat sudile besi awaaz hobo krne

matress khn floor r uprt pari dlu ru tar psot khuriiye muk kapur khuli lengta kori dla tar

psot khurik moi peticoat2 khuli dlu tetia khurir numal gida khn prth dorkhan dlu.khurir

gida khn titi asil ru tar psot khurir bra2 khuli haboti pelai kiss kori matress khnt duitai

bagora bagori korilu.tar psot khurik kolu moiye kori thakim ni okol apniu kiba krok tar

psot khuriye muk huai mur gar uprt uthi mur gutei bodyt kiss korile ru mur koni2 supibo

dhorile.koni2 supute moi jibonot swargo hukh paisilu ru ki j annando lagisil mur teneke

3-4mint jure jure supar psot mur pani ulai goisil.tar psot khuriye muk deri nokoriba

hunkale mur dehar vitorot nijok anuvob kora aneke kuat mur dang khai thoka koni2

laheke khurir gidat voralu lahe lahe voruar psot khuriye alp awaaz kribo dhorile aahhh

uuufff korile tar psot moi jure jure vorabo dhorilu khuriye muk haboti dhorile ru khuriye

vori gita mur mur pokort joint logai mur kanot muk jure jure koribo kole ru logey logey

mur josh barhi gol ru moi jur ru borhalu ru khurik kolu muk gali diok khuri,khuriye muk

dusto bodmash aibur kobo dhorile aneke 5mint man korar psot mur pani khurir gidat

poril ru moi 3 mint man mur koni2 horu hoi ju

laheke khurir gidat voralu lahe lahe voruar psot khuriye alp awaaz kribo dhorile aahhh

uuufff korile tar psot moi jure jure vorabo dhorilu khuriye muk haboti dhorile ru khuriye

vori gita mur mur pokort joint logai mur kanot muk jure jure koribo kole ru logey logey

mur josh barhi gol ru moi jur ru borhalu ru khurik kolu muk gali diok khuri,khuriye muk

dusto bodmash aibur kobo dhorile aneke 5mint man korar psot mur pani khurir gidat

poril ru moi 3 mint man mur koni2 horu hoi juar leke khuri tate humai tholu khurik haboti.

ghrr usrr khurir lgt prthm sex :: Assamese Sex 2017

eyar psot khurir giriyeke phn koril khuriye phn kori thakute moi khurir boobs duta dobai

asilu tar psot khuriye kapur kandi pindhi gol ga hei dina rati khurir lgot 2 gontha kotha

patilu ru khuriye bhut hukh pale buli kole ru hei dinar psot moi khurik alp stylet thakibo

kolu,khuriye suli straight korile ru tar psot ami bhut new fantasies try korilu but aibur

next storyt likhim.Good bye aakha krisu lora buror koni dang khabo mur real life

incident2 porhi.

Leave a Comment

error: Content is protected !!