Khuri k dilu Sudon | Assamese Sex story – AssameseSexStory.xyz

Khuri k dilu Sudon | Assamese Sex story

Mur nam Pallav gharat hokolue pol buli mate,bihpuriat thaku eibar B.Com final dim. Hosa kotha kobo gole mur eibur kotha likhar mon ekebare nasil,kintu net search korute bohute nijor jibonor kahini buli kisuman kotha likhe kiman dur hosa najanu kintu moi mur jibonot jua bosoror pora ghoti thoka kisuman kotha kobo loisu matro share koribo bisarisu jodiu amar somajor babe eibur ekebarre grohonjygo kotha nohoi. Iat moi mur aru khurir sodmo nam use korisu jodiu mur thoka jega aru baki sokolu kotha sotyo.

High school t thokar porai mane class seven manor porai moi hat maribo hikisilu,prothom 6 mah man tu eku nulai kebol khub bhal lage kintu tar pasor pora mane eight manor pora mur protom malpani ulabo arombho hoisil.prai routine r dore hodai ebar holeu hat maru ,eightot thakutai prothom blue film suar sobhagyo hoisil.Lahe lahe mur bari dalu dangor hoisil aru sariufale bal gojisil.Maje maje enai sokhote cinemat dekhar dore moiu shave korisilu bal bur.Eightor porikha di uthi tezpur goisilu tat amar jethai thake tetia prothom baror babe moi duta rati jethair lorar sudon khaisilu,gay ki bostu tetia tu moi bujai nasilu kintu hosake kom khub bhal lagisil ami kebol supisilu etai antur bari aru mukhot uliai disilu simanei,etia jethair lorai biya patile bhabileu haibur kotha etia mur laj lage.
Iat kintu moi haibur kobo bisora nai kobo bisarisu mur aru khurir chudonor kahinihe.


More Stories    Moni khurir ghor amar ghoror kasote khuri sanghatik dhunia buli moi nokou kintu khurir kisuman bostue muk khub akorson korisil jene khurir kakhlotir tolor bal bur uuhhh…kiman j dhunia bujabo nuari…take dekhi moi onuman koribo parisilu khurir setot kiman bal thakibo pare…hopunote kaibabaru khurik chudisu.kintu jua bosor 24 july2012 t mur hopun j enekoi harthok hobo mur kolponar ogusor asil.

Mur dautar B.P problem ase so Guwahatit check up r babe jabo lage ,maa school t service kore aru goromor bondhot he chuti pai sai karone jun ba july mahot check upt jai.Maa hot gole hadharonote mur khua bua khurir ghorote hoi.Jua bosor maa hot juar pasot aan baror dore moi rati bhat khabole khurir ghoroloi golu,khurir lora eta nineot porhe,aru khura.Bhat khai thakutai khurai kole j kaliloi jantu mane khurir loratuk loi khura jantur mamakor ghor biswanath charialiloi jabo,tak goromor bondhot mamakor tat thoboloi,bhat khua soli asil dekhilu khurie kiba kibi hudhar solere bare bare mur gat hat logaise,mur baya loga nasil kintu khuraar sokut pore bulihe cinta korisilu.Bhat khai ahibor homoit gator usorot khurie mur usorot ahi kole

Khuri“gom tu palai khura nathake kailer pora …mur j bor bhoi lage jana okole thakibole”
moi kunu bisas cinta nokorake kolu”kihor cinta ?moi asu nohoi…
”khuri”gom pam roba kailoi kiman rokhibo para khurik,kiman hasokh ase kailoi ratihe ulabo”
khurir kothar ortho buji napalu,jodiu kuar dhorontur pora mur bari thing khai gol.enaiu khurir logot olop homoi kotha patilai mur bari khara hoi jai kothai kothai khurie jen nijoke mur honmukhot expose kore tene lage,ja hok moi ghorot ahi blue film ekhon logai lolu aru khurir kotha bhabi hat mari malpani ulai dilu.Pas dina gutai dintu olop olop borokhun di asil jodiu ratiloi besi hol,moi prai 9 ta man bojat bhat khaboloi goi khurir ghoror bell bojalu…hosakotha koisu moi kunu dine khurik nity pindha dekha nasilu kintu haidina khurie eta sleeveless nighty pindhi asil,suli bur khuli rakhisil hator tolere khurir kakhlotir tolor bal bur dekhi mur bari already khara hoisilai.
Khurie kole”ki hol…vitoroloi naha niki?ne enekoi benga tur nisinake muk sai thakiba”
lajot moi ronga pori golu.Moi vitoroloi humai golu.Vat tetiau barhibo pora hua nasil moi bisonate bohilu aru khurir logot kotha patibo dhorilu kothai kothai khurie kole j taur bor bhorir bikh doctorok dekhuiu bhal hua nai,muk hudhile j moi okonman baya napau Jodi bhori dutat bikhor molom hani dibo parim neki.moi tene kamor babe hodai prostut.Khuri bisonat hui nighty tu kusai bhori duta uliai dile,khurir gar color tu khub dhunia boga,so bhorigitau khub boga aru bhori gitatu khub bal asil.Moi malis arombho korilu lahe lahe mur bari tan hobo arombho korisil,moi lokhyo korilu je khurie hat dukhonere nijor suli khini pihi ase aru mukhere aah …uuuhhh..kisuman xobdo korise,jenedore BF t kore.Bahirot lahe lahe borokhunu arombho hoisil.
khurie kole j tau henu khub aram paise. Khurak hodai koi okonman malis kori dibor babe kintu khurai ketiau nidie.aanki doctoreu daily malis koribo dise henu
,moi kolu “thik ase ajir pora moi malis kori dim”
khuri”Dhet manuhe ki kobo toi hodai muk keneke malis koribi”
moi kolu”manuhok nu kuar ki dorkar…mur aru tumar major kotha”
enekoi kotha koi thakute moi eta hatere mur bari tu muhari asilu.Khurir souku ebar tat porat moi bor laj palu kintu tat koi asorit holu khurir kotha huni
 khuri”khub groom uthise no?”
moi”ooo”
Khuri” moi thanda kori diu niki?”
Eibuli koi muloi bat nasai khurie mur pantor uporote baritu pihibo dhorile,bari already thing khai asilai moi lahekoi pantu nomai dilu.
Khuri”baaprrree eidal ki….khurar dalor dugun hobo dekhun….kar kar booss falili eidalere..?”
Moi”moi kaku suda nai ajileke…”
Khuri”laj nalage cudur bhai kela khurierok chudibo ahiso,aru misa kotha koiso?’
Moi”hoskoi koisu moni khuri ….”
Khuri”hai khurir len logabole bad de,chut maroni khurierok chudibo ahiso aru kela khuri khuri leniaiso”
Moi khurir mukhor mat huni asorit hoisilu jodiu bujisilu khurie muk groom koribole aru niijau groom hobor eibur kotha koise.Khuri eibar uthi athu karhi pokat bohi dile aru moi thio hoi dilu. Mur bari dal khurie mukhot vorai ice cream supar dore supibo dhorile…mur jibonot matro jethair loratur bade kuneu bari supa nai,aru khurir mukhor chudonor kothai beleg.Moi jen sorgo hukh paisilu. Moi khurir murtu hesi dhri jure jure jhatka maribo dhorilu.olop supar pasot khurie mukhor pora baritu uliai loi jivare mur pesab kora bat to selekibo dhorile,speed jetia borhai dile mur jio jau jau hol.
 Moi khurik kolu” pls moni supi thaka…enekua nokoriba bor dhore’’
Khuri”johora kela olop dhigyo dhor bohut aram pabi,monot rakhibi kela khurieror chudon..”

Prai 5 minute man supar pasot mur malpani ulabor hol moi kintu eku nokolu moi jen kuar chanceai napalu,gutai dath mal khurir mukhot ulai gol. Mur bor lag lagil kintu khurie muloi bisakh guruto nidikoi hai mal khini khai enekoi dekhuale jen kiba eta khub testy bostu khale.Lahe lahe nijor angoli bur supibo dhorile.mur bari dhila hoi ahil. Eibar khuri thio hol aru nijor nighty tu khuli lengta hol. Tolot eku pindha nasil .Moi vhobatkoi bohut besi bal asil khiurir boosoot.
Moi”moni tumar boosoor bal bur iman dhunia , moi hadai tumar kotha bhabi hat maru…”
Khuri”kintu ajileke hahokh kori mur chance lobo nuarili…tohot kihor lora..moi biyar agotei gaor tini ta lorar loogot chudai silu,kiman moja lagisil,aru toi iman dangor holi ajileke kaku chuda nai…manoshi k chudibo paro sun (manoshi khurir bhoniek,mur logore) tai tu muk tur kotha hudhieai thake.
Moi khurir biyar agor kotha huni asorit holu tat k dangor kotha kunu cinta nokorakoi mur agot enedore nijor aru bhoniekor kotha kua tu. Moi bujilu moni aru manashi dui jonieai Khanki Magi.
Moi”bunori kela lag loga nai tur chudon kahini muk kobole…”
Khuri”tur lag lagise janu khurir hotuai nijor bari dal supabole….etia mur set khon saf kor…mal ulai titi ase”
Hosake moi hat di dekhilu khurir set titi ase,moi prothome olop ghin korisilu jodiu mur hopn asil khurir set selekar,moi selekibole arombho korilu.Moi seleki asu aru khurie UUUhhhhhhh……………..aaaaaaaaahhhhhhhhhhh……..oooooooooooooomaaaaaa…..chat kela joooohora chat…..chat khurieork….moi nijor eto angoli khurir setot humuai aga pisa koribo dhorilu….khurie sioribo dhorile…aaaaahhhhhh……uuuuuummaaaaa……..fali de fali de …..eta garu loi khurie nijor komorortolot thole,aru nijor vhori duta mur kandhor uproot thoi mur much khon nijor setot hesi dhorle. Bahirot borokhunor matra khub besi huar babe khurir siyoor kuneuhuna pua nasil.
Khuri’’jiva khon vitorole vora asol maltu vitorot he ase…’
Moi jiva khon vitorole hesi dilot khurir bat gitat jiva khon lagil,moi BF t dekhuar dore satibo dhorilu…
Khuri”johora chuda nai Jodi kela immmann dhuniake bat chatibo keneke jano….moi pagol hoi jam etia kamuri ronga kori de mur set khon…uuuuuuummmmmm”
Prai 15 minitue manor pasot khurir mal ulai ahil mul olop mukhor vitorole gol aru olop bahirot poril,eibar khuri uthi bisonat bohil aru mur mukhor bahirot pora mal khini seleki safa kori dile.
Moi’’kuri moi bathroomoor pora ahu’’moi bisonar pora namibo dhorilu khuri’’ki hol?’
Moi’’pasab koribo lagise…”
Khuri’’mur mukhot moot…’’moi khurir kothat guruto nidi dhemali korise buli bathroom jabo uluat khurie kandunmua hoi kole
Khuri’’toi muk okonu val napau no…khali chudiso aru pasot sob pahori jabi’’
Moi’’kyo tenekoi koisa moni…moi tumak khub val pau,,,”
Khuri’’tente mur mukhot mut moi kham’’
Mur upai nasil gorur dore bisonat uthilu aru khurie gorur gakhir supar dore mur bari dal mukhot vorai supibo lagil.chudonor pasot khub mutibo lage,najanu kya tene hoi….prai ek liter moot moi khurir mokhot eri dilu.khirie eta tupalu bahirot poribo nidle. Khai uthi kole…testy…bohut dinor murot iman testy mal paisu.

Moi gom palu tai kahnki e kaitar moot agote khai thoiise thikona nai. Kahote thoka table khonor pora ponds cream r tema tu ani mur bari dalot bhal koi malis kori di khuri e kole etia he gom pam toi muk thanda koribo paro ne nuaro.moi gom palu eai sohoje muk eri nidie bohut dinor bhook,,aji udor purai khabo muk. Moi janisilu khurir loratu huar pasot operation kora hoise jar karone aru kesua huar kunu chance nai,kintu tai randir khojoti dekhi moi asorit holu. Khuri wallot dhori thiyo hol aru moi prothome jiman paru khurik groom koribor babe selekibo dhorilu…lahe lahe khurie aaahhhh…….uhhhhhhhhuuu….mmmmmm…..ooooo….jetia start korile moi gom palu khanki gorom hoise dere korar dorkar nai,moi mur bari dal porporai vorai dilu.kunu kosto nuhuake bari humai gol mor ekhon hator angoli bur khurie supi asil aru aankhon hatere moi khurir gakhir gita tipi asilu,nipple gita already thing khai asil…
Khuri’’pol toi enekoi muk hodai chudibi ne..khurar domai nai…..muk chud aru chud muk korbale loi gusi ja toi moi kebol tur pol…”
Moi’’love u moni….i love u….moi tuk biya patim ‘’tar loge loge mur speed borhai asilu….khurie mur hat khon mukhor pora uliai pokorot logai kole
Khuri’’mumbai wala thap de pokorot….’
Moi thap di di chudi asu …bukat vori humale jenekua sobdo hoi khurir setor porau tene hobdo ulaisil.
Khuri’’aaaaahhhhhhh……..uuuuuuuuuummmmm……….oooooomyyyyy gggggggooooooooddd………….mar mar johor mar kela boonaors,behn chud…fali de mur set…..
Olop pasot mur mal akou ulabo hol moi khurik kolu……..khurie totalike mur bari dal uliai pakghorole gol aru plate ekhonot kati thua tiyoh,piyaj aru bilahi khini loi anile. Muk koliu..
Khuri’’tur mal khini iat pela…”
Moi take korilu mur gutai mal plate khonot pelalu…..tar pasot plate khon matit thoi khurie nijor setot angoli vorai maribo dhorile aru dui minute manor pasot nijoru mal plateot pelale.
Eibar muk thela mari di bisonat huai dile aru moi kiba bujar agotei mur mukhot nijor set khon thoi bohi dile….tar pasot arombho hol monir muton….mur mukhot khurie mutibo dhorile prail der litr moot…moi khurie khuar dore khabo nuarilu jodiu bohut khini moot mur petole gol.karon mur aan eku upai nasi…..mur kebol soku duta he ulai asil; moi dekhilu khurie anondot nijor soku duta mudi dise,aru hakhor fale khurie bor digholieke kaiba baru sobdo kori padibo dhorile,mur mukhot khurir hai pador gondho ajiu lagi ase…………….
Iar pasot khuri santo hol nami ahi muk kiss korile,prai doh minitue man ami dutai lip liss korilu,jibonot prothom kiss.eibar khurie tolor pore plate khon ani tiyoh aru bilahi khinit bhal koi mail pani khini hani lole….
Aru muk kole iat kintu tumar bhag nai dai jaann…tar pasot khurie jenedhorenere hai khini khale hai drisyo jikunu Blue filmot dekha jai. Moi bujilu khurie khurie bohut BF saise,aru tar proti jothesto akorsito. Khuar pasot ami dui ta bisonat dighol di pori fupabo dhorilu. Khurie kole..
Khuri’’pol bura biya dekhai dila aji khirierok……….akou ketia chudiba muk..?’’
Moi”jetiai tumi kua”
Khuri”manashi k chudiba ?”
Moi’’pale nerat nai”
Khuri”kaile moi taik phone kori tumar aru mur chudonor kotha koi jolam roba”
Moi’’jolaba mane…..”
Khuri” tai r tumar logot chuddar motlob ketiabar pora chance he pua nai,muk tai koi thake tumar kotha,eibar ahile amar duijonike ekeloge chudibo lagibo pariba tu….?”
Moi parim buli kolu Jodi cinta korilu bayekai muk pani khuai dise biya huar pasotu iman josh….bhonieku nishoy kom nohobo. Lahe lahe bhukor matra barhibo dhorisil,tetiahe monot poril vat khabo ahi moi chuda chudit lagilu hi. Khurik kolu , vat nukhua niki.
Khuri’’moi tu khuam bulieai bhabi tumak matisilu tumi he akou kiba beleg bostu khuat lagila.”
Moi’’bujilu etia pise jua safa hoi ahage moi bathroomot goi hat mukh dhui ahu,tar pasot vat barha..”
Khuri’’ thik ase kintu pol salad hole nai dai……….(eibuli koi Khure bor sexy hahi eta marile)

Moi’’hobo moi janu keneke salad khabo pari tumi cinta koribo nalage”
Tar pasor pora moi chance palai khurik chudu iman time hodai napau kintu adjust kori lou, manashik kintu manashik kintu dui bar he sudar hukh paisu. Hai kahini pisor vagot likhim. Ajiloi hamoru…


4 thoughts on “Khuri k dilu Sudon | Assamese Sex story”

Leave a Comment

error: Content is protected !!