Mama r logot cinema hall t…Part 2 | user sent story

 apunala luke agr story tu t gm paise je rati mur lgt kun hub ahisil….moiu val paisilu….mamai muk bohut dhuniyakoi mrm koribo aromvo korise….mur 1st sex jodiu olpu bea laga nai….mamai mur pusyy khn pura supi supi lal kori dise….

ufff…aahhh…ufff…ahhh ki koru moi…kb nuara hoi goisu… moi ghopke uthi mama k bagorai sidha mama konitu supa arovo kori dilu… mama- jun bohut dhunia supisa o? me- ummmm… moi olpu rua nai…kiba ata test lagise…. mamai mur sulit dhori jur t ulua humua kori ase… olp time r pasot mama muk mukhr pora atorai bisonat huwai mur pusyy t koni maribo dhorile….moiu ufff ahhh kori golu….10 minit manote mama pani ulai gol… mur kintu val nalagil…kiba adhorua adhorua jen lagil…mama mur pora nai kahote hui poril…. mama- ki hol…mukh fulaisw je… me-eku nai…. mama-hui thak moi jau… me-kt juwa mur eku nhl….kenekei tuponi ahibo… mama-ki koisa…eku nhl mane? me-mur nulale…vallga nai.. mama-hoine kolija…moi nuaru aru,,,tumiye kora. me-mane? mama-mur konitu khai uthua…tar pasotbohi dia… me-nuaaru moi? mama-hb tene moi jau? me-rba..kt juwa. moi koni supibo dhorilu…lahe lahe dagor hoi ahil…moi uprt bohi lolu…kije moja lagise…poitek muhutot notun huwad …ahhh…ufff. 3 bar pani erute 40minites man lgil…mamai pani era pasot konitu horu hoi juwa pasotu mamak haboti hui porilu… ratipua ketia hol najanu…10man bojat uthi ga pa dhui sah khaisu,,,,mamau uthi ahi bohisehi…mamak dekhi misikia ata dilu…mamai soku tipiyai rply dile… mama-jun aji ki plan? mamai double meaning t kthatu koise…ghr manuh buru ase..ki km ki km vabi thakute potok ke mukhr pora ulaiye gol…tumar ji issaaa… mama-bol nhole namitta hotor ghr pora ahu…duporia haj khai ahim…(namita mama r hompokio botak r buariyek…mur mamiyei hoi…age 35 man hb…clg t leksar kore…giriyek police t ) me-najau neki…mur tuponi tuponihe lgise… ma- ja nhole goi ah…eneu tur juwai nhoi…mama thakute goi ah… me- roba tetia ulai ahu… ami mamighoroloi car loiyei ulalu… mama-kali kene lgil…dekhisu suali joni bohut khus holje pau.. me-ki je kuwa tumi…janat goi khus nuhuwa koi pari ne… mama-hoi ne kolija…tetia hole ajitu pgl hoi jaba.. me-kio,,,ki special hb nu…ghrt thoka hole kiba ata pam bulihe nejau koisilu…tumi tani meli loi ahisa… mama-surpise darling…surprise…. ei buli mamai mur kolaful tu muhari ase….aru moiu same. me-ki dal surprise he…eku dal nhoi…bor hom ..janu moi mama-wait for the time baby… me-hb tel nidiba batot ahute eku nhol…mamai mato kole moi 2 minit man pasot gari pora nami direct vitorot jam… ami goi palu,,,mama agt nami muk pase pase ahibo kole…moi tenekuwai korilu…bell bojuwat mami ulai ahi,,,,mama k dekhi mamiye kole… mami-tumi? mama-ummm…moi…surprise darling… mami-thua he suprise…eman din kt goisila,,,tumi oha nai mur ji obosta,,, mamiye mamak hug kori lip kiss ata kori dile.. moi asorit hoi golu…eyai nki surprise…mamiye muk dekha nai… mami-sua na…tumi noha babe ki obosta… mamiye nighty tu dagi mamak pussy khn muhari kole. mama-aji pura moja dim darling… mamai aguli ata voraiye dile…. mami-hosa…tumi dia hei birthrom r khuson tu ajiu mnt pora… mamai mami r dudu khai khai aguli muhari ase…tenete moi humai golu… laj lgisil bohut,,,moi pura grm hoi goisu,,,kopisu….tol fale titise…uhah nupua nisina hoise…fupaisu mathu…mamiye muk dekhile… mami- oi lora eya ki…j jjj,,,uuu,,,nnnn …..tumi…ketia ahila,,,kar lgt ahila? mamaiye pura voi khai gol…ki ulaise mukhere ki hudhise…eku gmei pua nai… mama- jun ahaa…tumar surpise eyei… me-tumi mami r lgtu,,,,, mama-ummm..aji kei bosor manr r pora…aha boha ako… mamai tani ni mami kahote bohai dile… mamiye kapur thik kori asoritt hoi hudhile… mami-oi lora tumi muk kio kua nai…jun ahise buli…siii,,,bor laj palu…tumi eibur kaku nkba….majburi t he,,,, mama-sinta kio korisa…taiu eke panire maj…kali hoi goise suhagrat…aji hb honymoon…ne ki kua jun…. mamai mur dudu tu muhariiye dile… mami-hoi nki…tetia hole aji moja hb pgm…roba moi sah kori anu,,,, mami sah bonabo gol…. mami ghr t ki hol next sstory t,,,,by by

5 thoughts on “Mama r logot cinema hall t…Part 2 | user sent story”

Leave a Comment

error: Content is protected !!