Kumoliya mon

  • moi mur jibonor val loga muhuta apunalukok koboloi ulaisu mur nam babu moi class 9t pohi thokute amr gharar usoror nam tar prity dekhat magur boroniya moza dekhile koni dang khai jai mur rokhabo nuwaru.prity amr gharte usorote maze maze amr gharoloi buli ahi thake furibole.adin amr ghart kunu nai moi okole ma papa ulai goisil tenete prity amr ghart ulalhi .taik dekhi mur 7inc manor koni dang khai uthil.tai kole ghart kunu nai neki nai ma papa olp ulai goise ohh. moi tak bohibo di kolu tuk dekhibole eman dhuniya lagise hoi neki buli koi misikiya hahi ata maril.tar pasot ami tv sabo dhorilu tv sai thakute karent gol.tar moi kolu toi mur vontir nisina tuk dangi sawsun kinam kg toi tai kole hobo dang tenehole moi tak pisfalor pora dangute konitu pokorot logai dilu ki je moza lagisil kobo nuwara hoi goisilu ane lagisil  mur konitu tar konit vorai deu heu kintu gom paisil mur7inc manor konitu tai kintu horu asil eman jona huwa nasil .tar pasot kolu bol ami bisonat jaw he kole kele moi kolu tuk 20ka dim bostu ata sam tur vagor he kole hobo tenehole bisonat huwai loi lahekoi tar pentu khuli sai dekhilu tar konitu bohut horu asil jodiu konir futatu horu asil mur kintu selekibo mon goisil moiu mur pentu khuli lolu aru lahe lahe tar kumoliya konitu supibo dhorilu tai mukh khon meli mur fale sai asil tai  muk tar futatut selekibo koisil moiu tar futat lahe lahe supibo dhorilu ki je mitha hihoron bujabo nuwara .bohu deri supar pasot nimokhiya pani ulai goisil hai pani gute seleki khai pelalu ki je moza  lagisil.tar pisot mur konitu tar konit logai disilu mur konit koi tar konitu bohut horu asil hai babe moi mur konitu tar busot vorabo pora nasilu tar busot mur konitu logai hat maribo dhorili ki korim horu huwa bebe hat maribo loga hoisil bohu homoi hat mora pisot malpani tar gat pelai dilu ki je hukh paisilu. anedore moi tar logot bohu bar sexsor onubhuti loisilu . ketiyau pahiribo nuwaru .poha hekh kori Guwahati ohar pasot tau dangor hl  buji puwa hl he gom pale moi tar logot ki korisilu atiya maze maze kotha pota hoi ghrt gole kintu mur lag lage hai dinburole monot porile kintu ki korim atiya koribitu nuwaru tar khotha vabi vabi maze maze hat maru misa kole ki hobo .kintu monot ata hodai akha  thakibo tak ketiyaba abar sudibo pora hole hepah poluai sudilu hoi .akhirbad koribo tak adin holeu sudibo pau jen .hekhot pothom bar mur story  kiba vul hobo pare hudhorai lobo dhoinyobad.

1 thought on “Kumoliya mon”

  1. ঐ কেলা, প্ৰীতি মতা নে মাইকী ? বুচ আৰু কণী দুয়োটা আছে দেখোন !

    Reply

Leave a Comment

error: Content is protected !!