Maa khurar prem – AssameseSexStory.xyz

Maa khurar prem

Nomoskar mur naam Aniket ghor guwahatir pora olp durot.Aji ata apunalok  ghotona kobo ulaisu mur maar aru khurar 2016.Ghotona to olop dighol hobo apunalok a skip nkorakoi porhibo bhal pabo.

Mur tetiya boyokh 12 bosor asile.Bhal beya jana hoi goisilu.Mur familyt khura ajon aru deuta maa.2016 julyr mahot khura   ghoroloi ahisil mane khura crpf asile Jharkhandt posting asil tetiya.Bohut dinor murot ahisil.Mur deuta ajon company labour tetiya deuta bornihat cement industry kaam kori asile.3 mahot abar ahe and poisa  pothai thakisil ghoroloi.Mur maa naam Tarali boyokh tetiya 37 maan hoisil. dekhat bohut dhunia mane hokot  boga gol mukh piha duta dangor dangor 36 manor hobo.  tormuj Dore dukhon prokando koti.Jetiya leggings pindhe fati jau jau hoi jaai leggings to.Khurai kole moi goi asu bou  aji train uthim Jharkhand pora.Khura naam Utpal dekhat khub mojbut mane fit aru bohut. Deuta logot nimile ukho pakho heavy body khurar.Mur  o school gorom bondho asile babe ghorote a thakisilu besibhag.Moi lahe lahe dekhilu maa a khurak line dibo dhorile.Khura o bohut johora 29 bosoriya deka.Maa adha adhi ulai thoka nighty bur pindhi pindhi khurak pagol kori disile.khurar o bari gorom hoi thakisil dintu ghorot a xumai thakisil .Maa o khura agot khub koti hilai hilai khuj karhe.Adin khurai kole bohut gorom accoland jau bol sobe.Moi bhale palu goi pua nasilu ketiya o maa o kole hobo de jaam khurai kole kali a jaam.Then ami next  dina puai olalu car rent loi  akhonot.Accoland goi jetiya poolt namilu khurai okol pant atat ma a kurta leggings asile.Moi olop durot golu kheli kheli panit .Moi dekhilu khurai mak panit sitikai asil.Ma a hahi hahi khurak haboti dhorile .Khurai chance pai pura maar logot kheli asile..

Next part kom bakikhini..

3 thoughts on “Maa khurar prem”

Leave a Comment

error: Content is protected !!